Pålogging Min side

Årsberetning for 2016 - Generalforsamling 7. juni 2017

Generalforsamling avholdes onsdag 7. juni kl 1400 på Scandic Havet Hotel i Bodø.

Årsmeldingen er sendt ut til alle våre medlemmer til registrert postadresse og er lagt ved nedenfor.

I den trykte årsmeldingen er det dessverre en feil på side 10 i balansen pr 31.12.2016. Summeringen for "Investeringer" er ikke korrekt, beløpet på postens nest nederste linje er rett summering og linjen "sum investeringer" er feil. Vi beklager dette. I årsmeldingen som foreligger her er feilen rettet opp.

Årsmeldingen for 2016