Pålogging Min side

Ekstraordinær generalforsamling 14.10.2016

Ekstraordinær generalforsamling avholdes fredag 14. oktober 2016 kl 12:00 i selskapets lokaler (Sjøgata 21, 8006 Bodø).

Til behandling foreligger:

  1. Fusjon med Lofoten Fartøyassuranse Gjensidige, orgnr. 938642834.
  2. Fusjon med Bø Gjensidige Båtforsikringsforening «Havbrott», orgnr. 956414067.
  3. Vedtektsendringer.

Begge fusjonene er i tidligere generalforsamlinger vedtatt enstemmig. På grunn av endringer vedrørende fusjonsprosesser for gjensidige forsikringsselskaper må fusjonene formelt vedtas på nytt. Fusjonsplanene kan gjennomleses under kunngjøringer på Brønnøysundregistrenes nettsider.

Vedtektsendringene som foreslås er som følger:
§ 2-3, endret ordlyd 6. setning:
«…varamedlemmet» endres til «….varamedlem» etter at personlige varamedlemmer ble avskaffet jfr. generalforsamlingsvedtak 03.06.2016.

§ 2-9, sletting:
Punkt 4 omhandler kontrollkomiteen som opphørte 03.06.2016 jfr. generalforsamlingsvedtak samme dato. Punktet slettes og punktene under får ny nummerering.

§ 2–10, tilføying:
Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret med minst fjorten dagers varsel via selskapets hjemmeside og/eller annonse i aviser.